תהליך ההרשמה

1

הגשת טופס מועמדות (45 ש״ח דמי הגשה).

2

הזמנה ליום היכרות– עד שבוע לאחר שליחת טופס ההרשמה ובתנאי שאכן יש התאמה ראשונית, ישלח אליך מכתב זימון עם תאריכים ליום היכרות ב 16.7 או ב 26.7 בין 10:00 ל 13:30, הגעתך תאושר לאחר בחירת תאריך מתאים עבורך ותשלום על היום הפתוח  (180 ש״ח)

*עלויות טופס ההרשמה והיום הפתוח יקוזזו מעלות התכנית.

3

הודעת התקבלות- הודעה על התקבלות לתכנית תגיע עד כשבועיים לאחר יום ההיכרות. במידה ונרשמת לאחר ימי ההיכרות ייקבע לך ראיון אישי ולאחריו תשלח הודעת התקבלות.

4

במידה והתקבלת לתכנית- מזל טוב! מקומך יישמר לאחר הסדרת התשלום.

תאריכי הפעילות

התכנית נפתחת ב 15.10.2023 ומסתיימת ב 27.6.2024
חופשים:
חנוכה- 10-16.12
פורים- 24-25.3
פסח- 14-29.4
יום הזיכרון, יום העצמאות- 13-14.4
שבועות- 11-13.6
בתכנית ישנם תכני ליבה (חובה לכל המשתתפים) ובחירה. תלמידי התכנית זכאים לבחור בכל תכני הבחירה המוצעים בטבלה עם קבלתם לתכנית, ללא עלות נוספת.

בתום כל שנה ניתנת תעודה המוכרת על ידי מכללת תל חי. בסיום כל התכנית ניתנת תעודת הוראה של תנועה סומטית ומחול עכשווי ויצירה המוכרת על ידי מכללת תל חי. 

לוח השעות המלא

עלויות התכנית

אנו רוצות לאפשר לתלמידי בית הספר את מירב ההזדמנויות וההתנסויות ולכן תלמידי נענע יכולים להשתתף בכל השיעורים במערכת לאורך כל שלושת השנים (למעט האנסמבל שניתן להצטרף אליו החל משנה ב'). 
התשלום לבית הספר כולל הן את היום המלא של כל שנה, הן את 'נענע בחירה' והן את 'נענע חופשי'

עלות לשנה א' : 

שנה א' כוללת:

 • תכני הליבה- סמסטר א' וסמסטר ב'- סה"כ 256ש"ש.
 • 'נענע בחירה' –  סמסטר א' וסמסטר ב' 128 ש"ש.
 • 'נענע חופשי' סמסטר א' וסמסטר ב' 128 ש"ש.
 •  סה"כ 512 ש"ש 

תשלום חודשי של רק 1170 ש"ח במקום 3070 ש"ח (בהוראת קבע ל12 חודשים, סה"כ 14,300)

עלות שנה א בהרשמה מאוחרת (אחרי ה1.9):

תשלום חודשי של רק 1225 ש"ח במקום 3070 ש"ח (בהוראת קבע ל12 חודשים, סה"כ 14,700 )

עלות לשנה ב׳ (לממשיכים בלבד):

 • תכני הליבה- סמסטר א' וסמסטר ב'- סה"כ 256 ש"ש.
 • 'נענע בחירה' –  סמסטר א' וסמסטר ב' 224 ש"ש.
 • 'נענע חופשי' סמסטר א' וסמסטר ב' 128 ש"ש.
 •  סה"כ 608 ש"ש 

תשלום חודשי של רק 958 ש"ח (בהוראת קבע ל 12 חודשים, סה"כ 11,500)

המעבר לשנה ב' מותנה בעמידה בשעות הלימוד של שנה א'

עלות שנה ג׳ (למתאימים בלבד):

 • תכני הליבה- סמסטר א' וסמסטר ב'- סה"כ 256 ש"ש.
 • 'נענע בחירה' –  סמסטר א' וסמסטר ב' 224 ש"ש.
 • 'נענע חופשי' סמסטר א' וסמסטר ב' 128 ש"ש.
 •  סה"כ 608 ש"ש 

תשלום חודשי של רק 915 ש"ח (בהוראת קבע ל 12 חודשים, סה"כ 10,980)

עד כאן הפרטים הטכניים.
בוא/י נתקדם!

רוצה להצטרף אלינו שנה הבאה ?
דילוג לתוכן